BIURO HB REAVIS W WARSZAWIE

Nowa siedziba polskiego oddziału HB Reavis

ZADANIE

Kiedy nasz polski zespół się przeprowadzał, jego nowe biuro zostało zaprojektowane przez warszawską pracownię In Design. Zależało nam, żeby przestrzeń dla naszych kolegów była idealna – z punktu widzenia ich pracy i samopoczucia. Dlatego zapewniliśmy im pełną obsługę Origameo.

ROZWIĄZANIE

Porównaliśmy dane dotyczące zadowolenia z miejsca pracy przed przeprowadzką i po niej. Ponadto w nowej lokalizacji umieściliśmy czujniki, żeby sprawdzić wykorzystanie pomieszczeń, biur i urządzeń.

HBReavis1

Znaleźliśmy kilka obszarów, które wymagały uwagi. Na atrialnej klatce schodowej, która miała zachęcać do przemieszczania się między piętrami, znalazły się również wygodne miejsca do odpoczynku: czy pracownicy będą urządzać na nich małe, spontaniczne spotkania? Większe prezentacje? A może i to, i to?

HBReavis2

W dodatku korytarze i narożniki zostały wyposażone w boksy i stoliki idealnie nadające się na spotkania w cztery oczy lub w małym gronie czy samodzielną pracę w skupieniu. Z kolei dwie otwarte kuchnie miały gromadzić pracowników na wspólne posiłki i przyczynić się do większej interakcji między nimi.

HBReavis3

WYNIKI

Po przeprowadzce zaobserwowaliśmy wyraźną poprawę. 87% pracowników było zadowolonych z nowego otoczenia.

Największa zmiana zaszła w postrzeganiu biura: więcej osób cieszyło się z przychodzenia do pracy i twierdziło, że różne przestrzenie ułatwiały im wykonywanie różnych zadań. Ponad 97% ankietowanych uważało, że projekt odzwierciedla kulturę firmy i stanowi jej wyróżnik.

Jedyne negatywne uwagi dotyczyły aspektów wizualnych i prywatności rozmów telefonicznych. Wkrótce planujemy wnieść poprawki do projektu, wprowadzając więcej prywatnych przestrzeni w stylu budek telefonicznych oraz rozwiązań akustycznych.

 

Więcej realizacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI